POLSCY BOHATEROWIE

Bohaterem może zostać każdy – i wcale nie trzeba być silnym, czy posiadać nadprzyrodzonych mocy. Wystarczy odrobina dobrej woli i chęć niesienia pomocy innym. W trakcie zajęć opowiemy o tym, jakie czyny są uważane za bohaterskie, kogo możemy nazywać tym mianem. W dynamicznej grze uczestnicy zajęć poznają postacie związane z historią Polski, o których dziś mówi się, że są narodowymi bohaterami. Dzięki zgromadzonym eksponatom uczniowie prześledzą losy m.in. Józefa Piłsudskiego, Ryszarda Kaczorowskiego czy Witolda Pileckiego.

Odniesienie do podstawy programowej: uczeń sytuuje w czasie i opowiada o Romualdzie Traugutcie, Józefie Piłsudskim, „Zośce”, „Alku” i „Rudym”, żołnierzu niezłomnym – Witoldzie Pileckim, „Solidarności” i jej bohaterach.