PLAKAT W SŁUŻBIE WOJNY

Przez lata był jedną z najbardziej użytecznych form agitacji w Polsce i na świecie. Nawet dzisiaj, w dobie telewizji i Internetu, plakat jako nośnik informacji nie wyszedł z użytku. Wykorzystuje go również wojsko. W czasach, kiedy poziom analfabetyzmu był zatrważający, prezentowano na nim proste i jasne rysunki. Następnie dodawano chwytliwe hasło motywujące do działania zgodnie z intencją autora. Plakat może być też prawdziwym dziełem sztuki. Na warsztatach dowiemy się jakie są kanony tworzenia plakatu, do jakich celów wojskowi i dyplomaci polscy wykorzystywali go w przeszłości, a także wspólnie stworzymy własne plakaty.

Odniesienie do podstawy programowej:
-Wrzesień 1939 r. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września); II wojna i jej etapy: uczeń charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej, przedstawia bezpośrednie skutki II wojny światowej, w tym problem zmiany granic i przesiedleń ludności.