Pamięć w modelach zaklęta

Poziom edukacji: szkoła podstawowa

Uczestnicy wakacyjnych warsztatów zapoznają się z historią czołgów oraz wozów opancerzonych podczas II wojny światowej, poznają modele tych że pojazdów oraz ciekawe historie czołgistów. Podczas zajęć dzieci zaprojektują i wykonają własne modele czołgów, stworzą olbrzymi tor i wezmą udział w wyścigach na czołgi. Wcielą się w rolę czołgistów i przeżyją nie jedną fascynującą przygodę.

Cel zajęć:

– uczestnik zna historie czołgów z okresu II wojny światowej
– zna historie pewnego czołgisty
– potrafi wcielić się w rolę czołgisty
– rozwijanie spostrzegawczości