NARODOWE SIŁY ZBROJNE I ARMIA KRAJOWA

Wiek: liceum – technikum

Podczas warsztatów uczestnicy wezmą udział w serii ćwiczeń i dyskusji opartej o teksty źródłowe z gazet, plakatów i ulotek nawiązujących swoją treścią do pojęcia Polskiego Państwa Podziemnego. Podczas zajęć uczniowie wcielą się w postać żołnierza Armii Krajowej, historyka oraz redaktora czasopisma, który musi przygotować pierwszą stronę dotyczącą tego tematu. Nasze warsztatowe działania będą prowadzone w otoczeniu eksponatów prezentowanych na wystawie stałej „ Przeciw dwóm wrogom”.

Podstawa programowa:

Działalność władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i w okupowanym kraju

Uczeń:
– charakteryzuje polityczną i militarną działalność Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Chłopskich;
– wskazuje różne formy oporu wobec okupantów