NAPRZÓD MARSZ!

Wiek uczestników: kl. IV – VI

Ćwiczenia musztry należą do podstawowego cyklu szkolenia wojskowego żołnierzy. Ich efekt możemy podziwiać w czasie oficjalnych uroczystości państwowych oraz parad m. in. podczas Święta Wojska Polskiego. Wzięcie udziału w defiladzie stanowi powód do dumy – wystąpienie przed dowódcami wojskowymi oraz ważnymi osobistościami państwowymi jest nie lada zaszczytem. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak należy poprawnie salutować oraz poznają różnice między defiladą w Polsce i w innych krajach. Na zakończenie zajęć dzieci przemaszerują w rytm polskiej pieśni wojskowej, w historycznych mundurach i z bronią na ramieniu.

Odniesienia do podstawy programowej:

 Uczeń:
– wykorzystuje umiejętność rozumienia zasad;
– przedstawia charakterystykę zawodu użyteczności publicznej – żołnierza.