MUZEALNA PRZYGODA

Muzeum nie jest wcale nudne! Można tu przeżyć prawdziwą przygodę. O tym przekonają się uczestnicy warsztatów. Podczas zajęć dzieci pokonają wojskowy tor przeszkód, co będzie wielkim wyzwaniem i niesamowitą frajdą. Krok po kroku, na ekspozycjach stałych muzeum, maluchy będą rozwiązywać interesujące zadania oraz zagadki. Wykażą się spostrzegawczością oraz zmysłem orientacji w nowej przestrzeni.  A wszystko po to, aby po wykonaniu zadań muzeum stało się jeszcze bliższe i kojarzyło się z niesamowitą przygodą.

Odniesienie do podstawy programowej:
-edukacja polonistyczna: uczeń wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji, formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych;
-edukacja matematyczna: uczeń wykorzystuje umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.;
-edukacja środowiskowa: uczeń rozpoznaje godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy.