PIERWSZY KROK W MUZEUM. WOKÓŁ EKSPONATU

Wiek uczestników: 5 – 6 lat

Muzeum, szczególnie dla najmłodszych odwiedzających, jest miejscem pełnym tajemnic, w którym bez profesjonalnego przewodnika łatwo się zagubić. Stąd pomysł zajęć skierowanych do najmłodszych zwiedzających. W ich trakcie dzieci dowiedzą się czym są eksponaty, jak się je pozyskuje, jaka jest ich wartość. Podczas warsztatów usłyszą również o historii ułanów, „ostrej szabelce” i „koniku cisawym”. Na archiwalnych zdjęciach uczestnicy odszukają szpadzistów 42. Pułku Piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, obejrzą zabytkowe szable oraz wykonają własną ich replikę.

Odniesienie do podstawy programowej: uczeń potrafi opisać jak wyglądali kiedyś żołnierze; podaje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz wyjaśnia, czym zajmuje się człowiek wykonujący daną profesję.