Miś Wojtek żołnierzem

Poziom edukacji: klasy I-III

W czasie tych zajęć spotykają się ze sobą dwa niezwykłe światy- muzeum i teatru. Przewodnikiem po obu zostanie sympatyczny niedźwiadek Wojtek- słynna maskotka żołnierzy jednego z oddziałów Armii Andersa – który wprowadzi dzieci w historię Polaków walczących na obczyźnie w czasie II wojny światowej. Zostanie on bohaterem opowieści, które stworzą dzieci w oparciu o poznaną historię oraz zabytki, z którymi będą miały kontakt na muzealnej ekspozycji. Forma, która zostanie wykorzystana przez uczniów w celu utrwalenia zdobytej wiedzy, będzie teatr cieni.

#niedźwiedź #Monte Cassino #szlak bojowy #teatr cieni