LEGENDY PODLASIA

Czy znacie przysłowie, że w każdej legendzie jest ziarnko prawdy? Jak i w jakim celu powstawały legendy? Dlaczego przetrwały do dnia dzisiejszego i w jakiej formie były przekazywane? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas warsztatów edukacyjnych. Na zajęciach, metodą spektaklu w teatrze ilustracji Kamishibai, dzieci zapoznają się z legendami naszego regionu. Uczestnicy warsztatów przygotują własną legendę i stworzą do niej ilustracje.

Odniesienie do podstawy programowej:
-edukacja plastyczna: uczeń ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką;
-edukacja środowiskowa: uczeń opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego, wyjaśnia związek legendy z powstaniem godła i barw narodowych, przedstawia legendy dotyczące regionu, w którym mieszka lub inne; opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne.