KRÓLEWSKI ORSZAK

Przyglądając się mapie Polski możemy odnaleźć wiele miejsc związanych z kulturą średniowiecza. Były one świadkami koronacji królów, turniejów rycerskich, czy codziennego gwaru miejskich targowisk.

W trakcie zajęć wskażemy na mapie najważniejsze zabytki tego okresu. Uczniowie opiszą również sylwetki mieszkańców dawnych miast oraz obejrzą eksponaty zgromadzone w muzealnej Sali Rycerskiej. Głównym celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczestników na ponadczasowe wartości, którymi kierowali się rycerze. Średniowieczny kodeks posłuży nam do utworzenia własnego – kodeksu ucznia.

Odniesienie do podstawy programowej:
-społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy: uczeń porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza.