KRÓL I JEGO KRÓLESTWO

Kim był król? Kto mógł nim zostać? Czy znacie imię i nazwisko króla, który najdłużej panował w Polsce? Z czego zasłynął? Dlaczego królowie mieli przydomki, co one oznaczały? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy zajęć. Dowiedzą się o zasługach wybranych królów polskich. Dzieci przeniosą się w dawne czasy, wcielając się w rolę władcy i jego poddanych oraz przygotują przedstawienie pt.: „Jeden dzień z życia króla.”

Odniesienie do podstawy programowej:
-edukacja polonistyczna: uczeń korzysta z przekazywanych informacji, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z eksponatami;
-edukacja środowiskowa: uczeń opowiada historie własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o wielkich Polakach: królu Władysławie Jagielle, królowej Jadwidze, królu Stefanie Batorym.