DO HYMNU!

Wiek uczestników: kl. II – III

Marsz, marsz Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski – tak w refrenie wybrzmiewają słowa polskiego hymnu. Kim był generał i dlaczego śpiewamy akurat o słonecznej Italii? Dlaczego w hymnie pojawia się postać Napoleona Bonapartego oraz kim był Stefan Czarniecki? W jakim kraju i w jakim celu powstał „Mazurek Dąbrowskiego”? Odpowiedzi na te i podobne pytania poznają uczestnicy warsztatów „Do hymnu!”. Uczniowie własnoręcznie stworzą nuty z papieru, by móc później umieścić je na pięciolinii i odtworzyć notację muzyczną hymnu. Dla utrwalenia wiedzy o „Mazurku Dąbrowskiego” uczestnicy zajęć rozwiążą szereg zagadek, rebusów oraz krzyżówek zawartych w kartach pracy.

Odniesienie do podstawy programowej:

Edukacja środowiskowa
Uczeń:
– rozpoznaje symbole narodowe: polski hymn, godło, flagę;
– uczestniczy w świętach narodowych: 11 listopada, 2 maja, 3 maja i innych ważnych wydarzeniach historycznych, przygotowuje się do ich obchodów.

Edukacja muzyczna
Uczeń:
– rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: smutną, wesołą, skoczną, marszową, itp.;
– rozpoznaje i śpiewa hymn Polski.