BOLSZEWIKA GOŃ, GOŃ, GOŃ

Jak wyglądał Białystok 100 lat temu? Aby się tego dowiedzieć przejdziemy szlakiem miejskich ulic na ekspozycji „Między dwiema wojnami”. Natomiast na sali wystaw czasowych zostanie przedstawiona historia bitwy białostockiej – mniej znanego epizodu wojny polsko – bolszewickiej oraz postać kapitana Józefa Marjańskiego, o którym sam marszałek Piłsudski mawiał: „najdzielniejszy z dzielnych”. Podsumowaniem zajęć będzie gra planszowa, podczas której uczestnicy odpowiadając na pytania spróbują dotrzeć z Warszawy do Białegostoku przed bolszewikami.