LOTY-SAMOLOTY

Wiek uczestników: kl. I – III

Przestworza od dawna fascynowały ludzi. Kto nie chciałby wzbić się w powietrze i zobaczyć ziemię z lotu ptaka? Pierwszy balon na gorące powietrze został skonstruowany ponad dwieście lat temu. Z biegiem lat, pod wpływem rozwoju techniki, maszyny latające coraz bardziej udoskonalano. Z czasem pojawiły się sterowce, które w przeciwieństwie do balonów nie były uzależnione od kierunku wiatru, a wkrótce w przestworza wzbiły się także cięższe maszyny – samoloty. Dziś, dzięki postępowi technicznemu, możliwe są podróże z jednego końca świata na drugi w stosunkowo krótkim czasie. Uczestnicy warsztatów poznają historię polskich samolotów wojskowych, m.in „Karasia” i „Łosia” oraz wykonają własnoręcznie różnokolorowe maszyny latające. Na zakończenie uczestnicy zajęć wezmą udział w „zawodach lotniczych”.

Odniesienie do podstawy programowej:

Edukacja polonistyczna
Uczeń:
– korzysta z przekazywanych informacji, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z eksponatami.

Edukacja środowiskowa
Uczeń:
– rozpoznaje mundur wojskowy, m.in. mundur lotnika.

Edukacja plastyczna
Uczeń:
– wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej.