Ogłoszenie 403

Białystok, dn. 13.08.2020 r.

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 7
15-089 Białystok
tel/fax: +48 85 741 54 48
biuro@mwb.com.pl
www.mwb.com.pl

OGŁOSZENIE
– zaproszenie do składania ofert

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Wojska w Białymstoku (Muzeum)
ul. Jana Kilińskiego 7
15-089 Białystok
NIP: 542-12-90-558, REGON: 000671160, RIK: 04/94

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Muzeum Wojska w Białymstoku jest zainteresowane zakupem:
– polskiego hełmu wz. 1928/35.

III. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: dkolban@mwb.com.pl, faksem na nr: 85 741 54 48, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok.

IV. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Kołban pod numerem telefonu: 85 741 64 49 wewn. 15 oraz adresem email: dkolban@mwb.com.pl.