Promocja książki pt. „Granatowi żołnierze (…)” (31 stycznia 2020 roku)

Serdecznie zapraszamy na promocję najnowszej pozycji z oferty wydawniczej Muzeum Wojska w Białymstoku pt. „<Granatowi> żołnierze. Album biograficzno-fotograficzny
funkcjonariuszy Policji Państwowej woj. białostockiego 1919-1939″. Spotkanie odbędzie się w piątek, 31 stycznia br., o godz. 13:00 w siedzibie Muzeum przy ul. Kilińskiego 7. Wstęp wolny.Autorem publikacji jest pracownik Muzeum – kustosz Marek Gajewski.  Książka wydana została w ramach obchodów 100. rocznicy uchwalenia ustawy sejmowej o powołaniu w dniu 24 lipca 1919 r. Policji Państwowej, jednolicie zorganizowanej formacji bezpieczeństwa publicznego, stojącej w latach 1919-1939 na straży bezpieczeństwa wewnętrznego II Rzeczypospolitej. Obok podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania poszczególnych jednostek policyjnych (komendy okręgowej, komend powiatowych, urzędów i wydziałów śledczych, komisariatów i posterunków) zawiera w sobie ponad 2600 not biograficznych funkcjonariuszy mundurowych służby zewnętrznej, śledczej, politycznej i granicznej oraz wykazy cywilnych urzędników i niższych funkcjonariuszy do czynności pomocniczych. Całość wydawnictwa została bogato ilustrowana archiwalnymi fotografiami pozyskanymi ze zbiorów muzealnych, rodzin byłych policjantów i prywatnych kolekcji.