„Film w służbie propagandy”. Otwarcie wystawy (15 grudnia)

Serdecznie zapraszamy na otwarcie nowej wystawy czasowej „Film w służbie propagandy”. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 15 grudnia br., o godzinie 14:00. Towarzyszyć mu będzie wystąpienie prof. dr hab. Piotra Zwierzchowskiego dotyczące tematu przygotowanej ekspozycji. Wstęp wolny

Piotr Białokozowicz (współautor wystawy): „[…] Już w 1948 roku możemy mówić o stalinizmie w Polsce, który był kopią sowieckiego systemu terroru, opartego na kontroli wszystkich dziedzin życia. Państwo zostało całkowicie podporządkowane sąsiedniemu mocarstwu […] Dominująca ideologia opanowała również kina. Jednym z ważnych narzędzi propagandy stała się paradokumentalna agitka, zakłamująca rzeczywistość, oddziałująca na emocje widza tak, by przekonać go do hasła politycznego albo nakłonić do konkretnego działania.

Mateusz Budzyński (współautor wystawy): „Zapraszamy na wystawę, na której zgromadziliśmy dla Państwa prawie 150 filmów dokumentalnych i fabularnych nagranych w Polsce w pierwszych latach powojennej rzeczywistości. Materiały, noszące często czytelne tytuły m. in. „Wysiłkiem całego narodu”, „Jutro jest bliższe”, „Budowa systemem Trójkowym”, w sposób jednoznaczny ilustrują czyn partii i narodu w odbudowie kraju i budowie nowej socjalistycznej rzeczywistości. Filmy znajdujące się w zaaranżowanej do tego sali kinowej, zestawione zostały ze zdjęciami Podlasia pokazującymi prawdziwą codzienność”

Partnerzy: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa