Sympozjum naukowe pt. „Wrzesień 1939. Historiografia – pamięć –mity” (16-18 października)

W ramach obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej Muzeum Wojska w Białymstoku zorganizowało sympozjum naukowe pt. „Wrzesień 1939. Historiografia – pamięć –mity”, które odbędzie się w budynku Muzeum w dniach 16–18 października 2019 r. Podczas obrad poruszona zostanie głównie tematyka historiografii i kreowanego w niej obrazu kampanii wrześniowej oraz współczesnego odbioru społecznego wydarzeń z 1939 r.

Natalia Filinowicz (Ośrodek Badań Historii Wojskowej): „Agresja niemiecka i sowiecka na II Rzeczpospolitą we wrześniu 1939 r. zakończyła, po zaledwie dwóch dekadach, istnienie niepodległego Państwa Polskiego. Mimo upływu 80 lat od wydarzeń wrześniowych temat ten wciąż budzi ogromne emocje. Klęska Wojska Polskiego w 1939 r., polityka okupacyjna III Rzeszy i Związku Sowieckiego wpływają po dziś dzień nie tylko na środowiska zainteresowane historią, lecz i na całe społeczeństwo czy pozycję Polski we współczesnym świecie”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszany na obrady. W programie m.in. wystąpienia prof. dr. hab. UwB Adama Dobrońskiego, prof. dr. hab. Waldemara Rezmera, płk. dr. hab. Juliusza S. Tyma, dr. Tomasza Wesołowskiego. Szczegółowy program w dołączonym pliku pdf. Wstęp wolny.

Program sympozjum