Białystok we wrześniu 1939 roku. Wystawa plenerowa (1 września – 15 października br.)

Powiększ obraz

W rocznicę wybuchu II wojny światowej zapraszamy do zwiedzania wystawy „Białystok we wrześniu 1939 roku”. Składająca się z 12 plansz ekspozycja plenerowa prezentowana będzie w dniach 1 września – 15 października br. na Skwerze Armii Krajowej.
 

Piotr Białokozowicz (autor wystawy): „Na rok 2019 przypada rocznica wydarzenia, które zmieniło Polskę na zawsze. Zaledwie 20 lat po odzyskaniu niepodległości, po raz kolejny Polakom odebrana została suwerenność. Kampania wrześniowa 1939 r. utrwaliła się w świadomości społecznej jako pasmo bitew, odwrotów i klęsk wynikłych ze zbrodniczego spisku dwóch mocarstw – III Rzeszy i Związku Sowieckiego.

Epizodem walk wrześniowych była obrona Białegostoku w dniu 15 września 1939 r. Wojsko Polskie w mieście stawiło czoło nieprzyjacielowi jedynie w wymiarze symbolicznym. Na Wysokim Stoczku doszło do starć patroli niemieckiej brygady Landwehry „Lötzen” z batalionem marszowym 42. pułku piechoty. W początkowym okresie PRL-u bój ten był zapomniany, w późniejszym – został nadmiernie wyolbrzymiony. Po 80 latach w dalszym ciągu nie znamy jego dokładnego przebiegu, wysokości strat obu stron itd.”.