Seminarium poświęcone ponownemu wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w działalności muzeów (27 maja)

Powiększ obraz

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podlaskiego środowiska muzealnego na kolejne spotkanie poświęcone zagadnieniom prawa autorskiego i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Spotkanie organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz  Muzeum Wojska w Białymstoku odbędzie się w siedzibie Muzeum, przy ulicy Jana Kilińskiego 7, w dniu 27 maja 2019 roku, w godzinach 10:00 – 15:00 (rejestracja uczestników od godziny 9:30).
16 czerwca 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wśród podmiotów zobowiązanych ustawą do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania po raz pierwszy znalazły się muzea państwowe i samorządowe.

Z chwilą wejścia w życie przepisów o ponownym wykorzystywaniu ISP, do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaczęły napływać uwagi, problemy i wątpliwości zgłaszane przez muzealników. W odpowiedzi NIMOZ postanowił wspólnie z wybranymi muzeami w różnych częściach kraju zorganizować szereg spotkań poświęconych tematyce re-use.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podlaskiego środowiska muzealnego na kolejne spotkanie poświęcone zagadnieniom prawa autorskiego i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Muzeum Wojska w Białymstoku, przy ulicy Jana Kilińskiego 7, w dniu 27 maja 2019 roku, w godzinach 10:00 – 15:00 (rejestracja uczestników od godziny 9:30).

Limit miejsc: 30

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu najpóźniej do 20 maja 2019 roku.

Zgłoszenia przyjmuje drogą elektroniczną:

Łukasz Stawski, Dział Dokumentacji i Digitalizacji Muzealiów NIMOZ
lstawski@nimoz.pl
22 25 69 644

Agenda_seminarium_27.05.19