Zajęcia w Muzeum w okresie ogólnopolskiego strajku nauczycieli

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Wojska w Białymstoku, w związku z trwającym od 8 kwietnia br. ogólnopolskim strajkiem nauczycieli, na czas protestu wstęp na zajęcia organizowane przez Muzeum (warsztaty z oferty edukacyjnej) jest bezpłatny. Oferta dotyczy grup zorganizowanych. Rezerwacja zajęć następuje w drodze rezerwacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej. W celu skorzystania z bezpłatnych zajęć w polu: „UWAGI” należy wpisać słowo „STRAJK.”