„Wieczór z historią wojskową”. Spotkanie z Jarosławem Strenkowskim (26 marca)

Serdecznie zapraszany na kolejny „Wieczór z historią wojskową”. Już 26 marca 2019 r. gościem Muzeum będzie Jarosław Strenkowski – Kierownik Zambrowskiej Izby Historycznej, który opowie o przygotowaniach i pracach ekshumacyjnych szczątków dwóch oficerów 18. Dywizji Piechoty poległych w 1939 r. Wstęp wolny

Na przełomie 2017 i 2018 r. Regionalna Izba Historyczna MOK w Zambrowie podjęła działania, mające na celu ekshumację i identyfikacje szczątków żołnierzy polskich w miejscowości Dmochy-Wochy. Zwieńczone sukcesem prace przeprowadzono w styczniu 2018 r. W trakcie spotkania Jarosław Strenkowski przedstawi przebieg działania oraz dokona podsumowania stanu grobownictwa okresu kampanii wrześniowej 1939 r. z perspektywy 80. rocznicy wydarzeń. Dodatkiem do prelekcji będzie prezentacja zespołu fotografii dotyczących walk 18. Dywizji Piechoty, nabytych w ostatnim czasie przez Muzeum Wojska w Białymstoku.

Wieczór z historią wojskową
Spotkanie z Jarosławem Strenkowskim
„Ekshumacja szczątków dwóch oficerów 18. Dywizji Piechoty poległych w 1939 r. Szkic z prac Regionalnej Izby Historycznej MOK w Zambrowie”
Wtorek, 26 marca 2019 r.
Sala Rycerska Muzeum Wojska w Białymstoku
godz. 17.30
Wstęp wolny