Oświadczenie Dyrektora MWB Roberta Sadowskiego z dnia 1 marca 2019 r.

Nawiązując do opublikowanego wywiadu prasowego pracownika Muzeum Wojska w Białymstoku Łukasza Radulskiego dotyczącego „żołnierzy wyklętych” oświadczam, że jest to osobista wypowiedź pracownika i jak się okazuje nieprecyzyjnie zapisana (vide oświadczenie Ł. Radulskiego). W związku z powyższym do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności postanawiam zawiesić Ł. Radulskiego w obowiązkach kierownika Ośrodka Badań Historii Wojskowej. Bezpośredni nadzór nad pracami ośrodka przejmuje prof. dr hab. Adam Dobroński.

Oświadczenie Dyrektora MWB Roberta Sadowskiego z dn. 1.03.2019 r.

Oświadczenie pracownika MWB Łukasza Radulskiego z dnia 1.02.2019 r.