Test Wiedzy o Historii Białegostoku (17 lutego)

Dziękujemy uczestnikom czwartej edycji Testu Wiedzy o Historii Białegostoku. W niedzielnym konkursie wzięło udział dokładnie 100 osób, a laureatem – zdobywając 34 na 40 punktów – został Pan Przemysław Bobrowski. O kolejnych miejscach na podium decydowała dogrywka; ostatecznie 2. miejsce zajął Pan Jarosław Łuszyński, a 3. Pan Rafał Kazberunk. Pytania testu (z prawidłowymi odpowiedziami) w załączniku.

Celem Testu jest propagowanie dziejów Białegostoku wśród mieszkańców oraz jego sympatyków. W tym roku wydarzenie miało także za zadanie upamiętnienie 100. rocznicy wyzwolenia miasta Białegostoku spod zaborów i okupacji. Test składał się z 40 pytań o charakterze zamkniętym, zróżnicowanych pod względem stopnia trudności. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: prof. dr hab. Adam Cz. Dobroński, dr hab. Artur Pasko, Jolanta Szczygieł-Rogowska i Andrzej Lechowski.
Główna nagroda w Teście miała charakter pieniężny w wysokości 10 000 zł, laureaci kolejnych miejsc (drugiego i trzeciego) otrzymali tablety firmy Apple.
Organizatorem wydarzenie było Muzeum Wojska w Białymstoku, współorganizatorami Białostocki Ośrodek Kultury i Polska Press.
(Zdjęcie: Szczepan Skibicki)

Pytania (z prawidłowymi odpowiedziami) IV Testu Wiedzy o Historii Białegostoku (2019)