Test Wiedzy o Historii Białegostoku (17 lutego)

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Testu Wiedzy o Historii Białegostoku. Celem wydarzenia jest propagowanie dziejów Białegostoku wśród mieszkańców oraz jego sympatyków. Ponadto Test ma na celu upamiętnienie 100. rocznicy wyzwolenia miasta Białegostoku spod zaborów i okupacji. Wydarzenie odbędzie się 17 lutego br. (niedziela), o godz. 17:00 w sali kina Forum (ul. Legionowa 5). Udział w nim jest bezpłatny. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł, laureaci kolejnych miejsc (drugiego i trzeciego) otrzymają  tablety firmy Apple.

Test będzie składał się z 40 pytań o charakterze zamkniętym, zróżnicowanych pod względem stopnia trudności. Do każdego pytania zostaną podane trzy warianty odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury w składzie: prof. dr hab. Adam Cz. Dobroński, dr hab. Artur Pasko, Jolanta Szczygieł-Rogowska i Andrzej Lechowski.

Do testu może przystąpić maksymalnie 280 osób. Wszystkie szczegóły i warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie testu, dostępnym na stronie www.mwb.com.pl Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 17.00. W przypadku zgłoszeń składanych korespondencyjnie lub elektronicznie decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

Współorganizatorami wydarzenia są Białostocki Ośrodek Kultury i Polska Press.

Regulamin – Test Wiedzy – tekst jednolity z dnia 13.02.2019

Zał. nr 1 – zgłoszenie

Zał. nr 2 – oświadczenie

Uwaga 1: Muzeum Wojska w Białymstoku informuje, iż zgodnie z §4 ust. 1 pkt a) Regulaminu Testu wiedzy o historii Białegostoku 2019 prawo do udziału w Teście przysługuje wszystkim zainteresowanym: osobom fizycznym, powyżej 10 roku życia za wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się historią lokalną miasta Białegostoku i Podlasia, tj. przewodników turystycznych, nauczycieli historii oraz pracowników instytucji nauki i kultury, a także prowadzących zawodowo badania dziejów miasta Białegostoku i regionu. Powyższy zapis dotyczy osób obecnie zajmujących się zawodowo historią lokalną miasta Białegostoku i Podlasia, natomiast nie obejmuje np. osób, które co prawda są po historii, lecz nie wykonują pracy zawodowej w w.w zakresie. Tym samym nie wyklucza się udziału w Teście osób tylko na tej podstawie, że są absolwentami historii.

Uwaga 2: W dniu 13 lutego 2019 roku został wprowadzony Aneks do Regulaminu, zmieniający treść §4 ust. 1

Aneks do Regulaminu z dnia 13 lutego 2019

Poprzednia wersja Regulaminu