Wieczór z historią wojskową. Spotkanie z ppłk Janem Nikołajukiem (30 października)

Serdecznie zapraszamy na kolejny „Wieczór z historią wojskową”. Już 30 października br. (wtorek, godz. 17:30) prelekcję na temat stanu zachowania budynków Batalionu KOP „Sejny” przeprowadzi ppłk Straży Granicznej Jan Nikołajuk.

W okresie swojego funkcjonowania batalion KOP „Sejny” ochraniał niemal 150 km odcinek granicy polsko-litewskiej. Dla zabezpieczenia potrzeb bytowych ponad 700-osobowego składu wybudowano szereg budynków koszarowych, magazynowych a także strażnic granicznych. Należy pamiętać, że ochraniana granica była niespokojna i unormowała się dopiero w 1938 r. po nawiązaniu relacji z Litwą. Podczas mobilizacji w 1939 r. batalion KOP wystawił II batalion 134. pułku piechoty (rezerwowego), walczący w kampanii 1939 r. w ramach 33. Rezerwowej Dywizji Piechoty nad Narwią i Bugiem. Odtworzony w mobilizacji batalion „Sejny” uczestniczył w walkach z sowietami pod Grodnem i na trasie odwrotu ku granicy litewskiej.
Ppłk Jan Nikołajuk będzie opowiadał o reliktach tamtej epoki, zachowanych śladach strażnic i budynków batalionu KOP „Sejny”, czyli o swoistym szkielecie, na którym opierała się codzienna służba batalionu. Swoją szeroką wiedzę na ten temat czerpał ze źródeł archiwalnych oraz własnych prac badawczych w terenie.
Wstęp wolny!

Wieczór z historią wojskową. Ppłk Jan Nikołajuk: „Stan zachowania obiektów Batalionu KOP Sejny (1926-1939)”
Wtorek, 30 października, godz.17:30
Sala Rycerska Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7
Białystok
Wstęp wolny
/mkoz/