Wycieczka autokarowa

„Szlakiem białostockich koszar”
Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza do udziału w wycieczce autokarowej słynnym Jelczem 043 zw. popularnie „ogórkiem”. Przewodnikiem będzie oficer z Podlaskiego Oddziały Straży Granicznej (ppłk SG Jan Nikołajuk), pasjonat historii, autor i współautor licznych książek i artykułów.

Szkoleniowo-turystyczny przejazd po mieście Białystok odbędzie się 14 lipca 2018 r., miejsce zbiórki: Plac Jana Pawła II (parking) w
Białymstoku, godz. 11:00. Udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy w kasie Muzeum (ul. Jana Kilińskiego 7, wtorek-niedziela, godz. 9:30-17:00) i telefonicznie (85 741 64 49).
***
Przewidywana trasa: Plac Jana Pawła II (zbiórka na parkingu), ul. Gen. Józefa Bema, ul. Kawaleryjska, ul. Pułkowa, Plac Jana Pawła II.