O PROJEKCIE

tekst łatwy do czytania i rozumienia

Projekt „Autyzm bliżej. Dostosowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku do potrzeb osób z autyzmem” był realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.
Celem zadania było włączenie osób postrzegających świat przez pryzmat autyzmu do grona naszych odbiorców. Główne działania projektowe obejmowały:

– Cykl szkoleniowy dla pracowników Działu Edukacji i Wystaw. Na drodze warsztatów eksperckich i spotkań z praktykami poznaliśmy potrzeby osób ze spektrum autyzmu, a także przykłady skutecznych działań z tymi odbiorcami. Więcej: Materiały.
– Opracowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla osób z autyzmem. Adresatami naszych propozycji były osoby z autyzmem w każdym wieku, w szczególności grupy zorganizowane oraz rodziny z dziećmi ze spektrum. Więcej: Oferta edukacyjna.
– Warsztaty, które pozwoliły nam dotrzeć z tematyką muzealnych wystaw do odbiorców w Białymstoku, jak i w województwie podlaskim.
– Wydanie drukowanego pakietu edukacyjnego, czyli zestawu ćwiczeń i materiałów opracowanych w oparciu o muzealne zbiory. Wydawnictwo zostało rozesłane do szkół, bibliotek i instytucji kultury na Podlasiu. Elektroniczna wersja pakietu dostępna w: Materiały.

Partnerem merytorycznym zadania było Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku.

Partnerzy w województwie podlaskim: Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie, Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.