O PROJEKCIE

Realizujemy projekt „Autyzm bliżej. Dostosowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku do potrzeb osób z autyzmem”.
Ma on na celu włączenie osób postrzegających świat przez pryzmat autyzmu do grona naszych odbiorców. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Główne działania projektowe obejmują:

– Cykl szkoleniowy dla pracowników Działu Edukacji i Wystaw. Na drodze warsztatów eksperckich i spotkań z praktykami poznaliśmy potrzeby osób ze spektrum autyzmu, a także przykłady skutecznych działań z tymi odbiorcami. Polecamy: Materiały.
– Opracowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla osób z autyzmem. Adresatami naszych propozycji są osoby z autyzmem w każdym wieku, rodziny z dziećmi ze spektrum. Polecamy: Aktualności.
– Warsztaty, które pozwolą nam dotrzeć z tematyką muzealnych wystaw do odbiorców w Białymstoku, jak i w województwie podlaskim. Polecamy: Oferta edukacyjna.
– Wydanie drukowanego pakietu edukacyjnego, czyli zestawu ćwiczeń i materiałów opracowanych w oparciu o muzealne zbiory. Wydawnictwo zostanie rozesłane do szkół, bibliotek i instytucji kultury na Podlasiu. Elektroniczna wersja pakietu będzie dostępna w listopadzie br.

Współpracują z nami: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie, Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.