Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej prowadzonych w muzeum zajęć.

Ankieta nie zawiera danych osobowych. Wyniki badań będą pokazywane w formie zbiorowej, a nie pojedynczych arkuszy. Zebrane informacje posłużą celom statystycznym.
Wypełnienie ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celach badań Muzeum Wojska w Białymstoku.
Celem Ankiety jest poznanie preferencji naszych odwiedzających. Państwa opinie zostaną wykorzystane w procesie doskonalenia poziomu usług świadczonych przez nasze muzeum.

1. Proszę wskazać przedział wiekowy Pana/Pani grupy:
2. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o ofercie Muzeum Wojska w Białymstoku?
Inne - jakie?   
3. Jak ocenia Pan/Pani wartość merytoryczną zajęć?
Inne - jakie?   
4. Jak ocenił/aby Pan/Pani zajęcia w muzeum? Proszę podać liczbę od 1 do 5 – przy czym 1 to bardzo źle, a 5 bardzo dobrze.
5. Jaka tematyka zajęć mogłaby zainteresować Pana/Panią i Pana/Pani podopiecznych?
6. Czy w Pana/Pani odczuciu treść odbytych zajęć jest korelatywna z ich opisem w przedstawionej ofercie edukacyjnej?
Prosimy o przepisanie podanego tekstu (wymagane jako zabezpieczenie przed robotami spamującymi):