Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej prowadzonych w muzeum zajęć.

Ankieta nie zawiera danych osobowych. Wyniki badań będą pokazywane w formie zbiorowej, a nie pojedynczych arkuszy. Zebrane informacje posłużą celom statystycznym.
Wypełnienie ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celach badań Muzeum Wojska w Białymstoku.
Celem Ankiety jest poznanie preferencji naszych odwiedzających. Państwa opinie zostaną wykorzystane w procesie doskonalenia poziomu usług świadczonych przez nasze muzeum.

1. Proszę wskazać przedział wiekowy Pana/Pani grupy:

2. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o ofercie Muzeum Wojska w Białymstoku?

Inne – jakie?

3. Jak ocenia Pan/Pani wartość merytoryczną zajęć?

Inne – jakie?

4. Jak ocenia Pan/Pani ilość treści podczas zajęć ?

Wiedza

Nabywanie umiejętności praktycznych

Nabywanie kompetencji społecznych

Elementy pedagogiki zabawy

5. Jak ocenił/aby Pan/Pani zajęcia w muzeum? Proszę podać liczbę od 1 do 5 – przy czym 1 to bardzo źle, a 5 bardzo dobrze.

6. Czy skorzysta Pan/Pani ponownie z oferty muzeum?

Prosimy o przepisanie podanego tekstu (wymagane jako zabezpieczenie przed robotami spamującymi):