Tiepłuszka

Oficjalna nazwa to wagon towarowy kryty znormalizowanej konstrukcji rosyjskiej typu 1892. Nazwa potoczna to tiepłuszka. Odrestaurowany w najmniejszych szczegółach, ustawiony został na specjalnym torze, zamontowanym przy budynku Muzeum Wojska w Białymstoku (od strony ul. Legionowej). Ma przypominać o deportacjach z lat 1940-41, które dotknęły tysięcy mieszkańców Kresów II RP. Tylko Białystok stracił wówczas 20 tys. swoich obywateli.

Zdjęcie przedstawia wagon
Wagon dostępny jest dla zwiedzających w godzinach pracy Muzeum. Wewnątrz przygotowano ekspozycję, pokazującą w jak nieludzkich warunkach odbywały się wywózki zesłańców na Sybir.