Ekspozycja czasowa

„Listy z czasu wojny”

„Listy z czasu wojny” to tytuł najbliższej wystawy czasowej, przygotowywanej przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Ekspozycja prezentowana będzie w Sali Wystaw Czasowych MWB, w budynku przy ulicy Kilińskiego 7. Otwarcie w dniu 7 września o godz. 14. Serdecznie zapraszamy.

Monika Kościukiewicz (autorka wystawy): „W czasie II wojny światowej list był często jedyną drogą komunikacji pomiędzy członkami rozdzielonej rodziny. Korespondencja przybierała różne kształty, od listów pisanych na kartach z zeszytu, po formularze listowe obowiązujące w niemieckich obozach, karty pocztowe, czy ukradkiem wysyłane z więzienia grypsy. Analiza treści korespondencji pozwala na zweryfikowanie wyobrażenia, czy istotnie listy są odbiciem rzeczywistego obrazu wojny, bardzo krwawego, przesiąkniętego śmiercią i strachem. Tam gdzie był front, słychać było huk armat i wystrzały karabinów. Tam była śmierć, o której z przykrością donosili koledzy poległych żołnierzy. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja, znalazła swoje odbicie w chaotycznej i lakonicznej treści lisów z powstania warszawskiego. Treść korespondencji z obozów koncentracyjnych mówi niewiele, choć doskonale wiemy w jakiej sytuacji znajdowali się ich więźniowie. W obozach jenieckich była niepewność, frustracja mężów i ojców, których świat ograniczały druty kolczaste, za którymi zostało gospodarstwo i rodzina potrzebująca ich wsparcia i pomocy. Z zesłania docierały wiadomości o nędznych warunkach bytowych, dużych mrozach, tęsknocie za ojczyzną i pojawiającej się nadziei na powrót (…)

Wystawa została tak zaaranżowana, by stworzyć jak najdogodniejsze możliwości do zapoznania się z treścią prezentowanej korespondencji. Każdy list został wyeksponowany w oddzielnej ramie, jego treść przepisana i wydrukowana na planszy. Dodatkowo udostępniamy audio przewodniki oraz stacje odsłuchowe z listami czytanymi przez żołnierzy z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.”

zdjęcie z wystawy listy czasu wojny

„Jednostki tatarskie Wojska Polskiego 1918-1939”

„Jednostki tatarskie Wojska Polskiego 1918-1939” to tytuł naszej wystawy, którą można zobaczyć w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej w Kruszynianach. Na dwunastu planszach tematycznych prezentowany jest materiał zdjęciowy dotyczący tych formacji, opatrzony opisem najważniejszych wydarzeń z historii wojennej Pułku Tatarskiego Ułanów im. płk. Mustafy Achamtowicza, Dywizjonu Muzułmańskiego oraz szwadronu tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich z Nowej Wilejki. Ekspozycję można oglądać do końca 2017 r.

Marek Gajewski (autor wystawy): „Przedstawione na wystawie oddziały tatarskie były wybitnymi jednostkami polskiej kawalerii. Posiadały własną symbolikę, barwy i charakterystyczne umundurowanie. Brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 oraz w wojnie obronnej 1939 r. Zasłynęły z wielkiego męstwa i odwagi, okazywanych w starciu z oddziałami bolszewickiej czy niemieckiej armii. Ich bohaterska postawa bojowa była przykładem szczególnego przywiązania i wierności nowej Ojczyźnie, jaką dla polskich Tatarów była przez kilka wieków Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1939.”

zdjęcie z otwarcia wystawy w Kruszynianach

„Propaganda trzech państw w przededniu II wojny światowej”

„Propaganda trzech państw w przededniu II wojny światowej” to tytuł wystawy Muzeum Wojska w Białymstoku, prezentowanej w przestrzeni miejskiej. Ekspozycję można zobaczyć w dniach 17 sierpnia – 17 września br. na Skwerze Armii Krajowej w Białymstoku.

Piotr Białokozowicz (autor wystawy): „Na wystawie pokazujemy działania propagandowe w pełnym napięć okresie poprzedzającym wybuch największego konfliktu w dziejach ludzkości. Polska znalazła się między dwoma imperiami zła, które wykorzystywały całą paletę działań propagandowych by zdyskredytować nasz kraj. Jaka była odpowiedź Polski? Jak wyglądała propaganda innych państw podczas II wojny światowej? Jakie mechanizmy rządzą propagandą? Tego wszystkiego możemy dowiedzieć się z naszej ekspozycji

Piotr Białokozowicz, autor wystawy