Ekspozycja czasowa

„Gerald Howson – bardzo polska sprawa”

„Gerald Howson – bardzo polska sprawa” to tytuł najnowszej wystawy czasowej, prezentowanej w Muzeum Wojska w Białymstoku (ul. Kilińskiego 7). Ekspozycja czynna do dnia 6 lutego 2018 roku.

Na wystawie „Gerald Howson – bardzo polska sprawa” zaprezentowano blisko sześćdziesiąt znakomitych, czarno-białych fotografii wykonanych przez brytyjskiego malarza, fotografa i historyka Geralda Howsona. W 1959 r. mężczyzna dostał zlecenie od elitarnego czasopisma „The Queen”, aby uwiecznić na zdjęciach realia komunistycznej Polski. Howson odwiedził wówczas Kraków, Nową Hutę, Warszawę i Lublin.

Bogdan Frymorgen (współkurator wystawy, opiekun archiwum Howsona): „(…) Ten niemówiący po polsku, niepozorny Brytyjczyk włożył do plecaka dwa aparaty Leica i przenośną ciemnię. (…) Wiedział o wojennej tragedii Polaków, ale nie znał szczegółów tego dramatu. Obserwował, fotografując wszystko, co jego zdaniem było niebrytyjskie. Miał ‚oczy szeroko otwarte’. Naciskał spust migawki, gdy napotykał obrazy wywołujące w nim wstrząs lub przeżycie estetyczne. Dlatego te kadry są tak odkrywcze. Widać w nich również liczne punkty odniesienia i życiowe doświadczenie autora, które zdobył mieszkając podczas wojny w Londynie czy później we frankistowskiej Hiszpanii. Jego zdjęcia są jak dawne ryciny, zaklinają czas”.

Fotograf powrócił z trzytygodniowego pobytu w Polsce z kilkunastoma rolkami zdjęć. Nie zostały one opublikowane, gdyż nie powstał artykuł, któremu miały towarzyszyć. Bardzo krytycznie jako „obrzydliwy zbiór ponurych kadrów” oceniła je zaś attaché kulturalna PRL, która miała możliwość ich przejrzenia podczas towarzyskiego spotkania. Fotografie na blisko pół wieku trafiły do szuflady. Dla świata odkrył je Bogdan Frymorgen, producent i dziennikarz radiowy; londyński korespondent radia RMF FM i były współpracownik BBC World Service.

Wystawa przygotowana została przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Ekspozycji towarzyszy film dokumentalny będący zapisem rozmowy z Geraldem Howsonem z 2012 r.

howson bardzo polska sprawa

„Jednostki tatarskie Wojska Polskiego 1918-1939”

„Jednostki tatarskie Wojska Polskiego 1918-1939” to tytuł naszej wystawy, którą można zobaczyć w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej w Kruszynianach. Na dwunastu planszach tematycznych prezentowany jest materiał zdjęciowy dotyczący tych formacji, opatrzony opisem najważniejszych wydarzeń z historii wojennej Pułku Tatarskiego Ułanów im. płk. Mustafy Achamtowicza, Dywizjonu Muzułmańskiego oraz szwadronu tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich z Nowej Wilejki. Ekspozycję można oglądać do końca 2017 r.

Marek Gajewski (autor wystawy): „Przedstawione na wystawie oddziały tatarskie były wybitnymi jednostkami polskiej kawalerii. Posiadały własną symbolikę, barwy i charakterystyczne umundurowanie. Brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 oraz w wojnie obronnej 1939 r. Zasłynęły z wielkiego męstwa i odwagi, okazywanych w starciu z oddziałami bolszewickiej czy niemieckiej armii. Ich bohaterska postawa bojowa była przykładem szczególnego przywiązania i wierności nowej Ojczyźnie, jaką dla polskich Tatarów była przez kilka wieków Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1939.”

zdjęcie z otwarcia wystawy w Kruszynianach