Ogłoszenie 209

Białystok, dn. 23.11.2017

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 7
15-089 Białystok
tel/fax: +48 85 741 54 48
biuro@mwb.com.pl
www.mwb.com.pl

OGŁOSZENIE
– zaproszenie do składania ofert

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Wojska w Białymstoku (Muzeum)
ul. Jana Kilińskiego 7
15-089 Białystok
NIP: 542-12-90-558, REGON: 000671160, RIK: 04/94

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Muzeum Wojska w Białymstoku jest zainteresowane zakupem:
Umundurowania, odznaczeń i dokumentów żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki.

III. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: strzeciakowska@mwb.com.pl, faksem na nr:, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok.

IV. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Sylwia Trzeciakowska pod numerem telefonu: 85 741 54 48 wewn. 15 oraz adresem email: strzeciakowska@mwb.com.pl.