„Studia z Dziejów Wojskowości”, t. II, 2013

„Studia z Dziejów Wojskowości”, t. II, 2013

T. II, 329 str., miękka oprawa, fot. cz.b., cena: 20,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Studia:
Mariusz Cieśla — Zbrojownia Radziwiłłów — ostateczny upadek
Andrzej A. Majewski — Zdobycie Pińska przez wojsko litewskie w listopadzie 1648 roku
Zbigniew Hundert — Aleksander Polanowski — porucznik husarski oraz pułkownik Jego Królewskiej Miłości
Sławomir Karp — Zagarnięcie Zamościa przez Szwedów w roku 1704 w świetle relacji Jozafata Michała Karpia, podstolego smoleńskiego. Przyczynek do historii miasta
Konrad Ajewski — Pułkownik Jan Krasicki (1 785-1848). Zapomniany bohater wojen napoleońskich i powstania listopadowego (w świetle nieznanej korespondencji i innych źródeł )
Jarosław Dudziński — l3. pułk piechoty Księstwa Warszawskiego i jego udział w wojnie 1812 roku
Lech Wyszczelski – Kształcenie oraz dokształcanie zawodowej kadry oficerskiej Wojska Polskiego w latach 1926-1935
Adam A. Ostanek — Przebieg mobilizacji 1939 roku na terenie Okręgu Korpusu nr VI ,,Lwów”’
Paweł Michalak — Kadra dowódcza i dydaktyczna Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Jeleniej Górze w latach 1948-1955
Aleksander Smoliński — Obraz sił zbrojnych Imperium Romanowów oraz dawna rosyjska historia wojskowa, a także wojny Rzeczpospolitej z Moskwą i polsko-rosyjskie konflikty zbrojne w świetle historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku

Źródła:
Zbigniew Hundert — Komput wojsk koronnych z podziałem chorągwi jazdy zaciągu polskiego na pułki 1673