Test wiedzy o historii Białegostoku (18 lutego)

Powiększ obraz

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Testu Wiedzy o Historii Białegostoku, który odbędzie się 18 lutego. W tym roku uczestnicy zmierzą się z pytaniami związanymi m.in. z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i 50-leciem Muzeum Wojska w Białymstoku. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne: 3 tys. zł za pierwsze miejsce, 2 tys. zł za drugie i 1 tys. zł za trzecie.

Test składa się z czterdziestu pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Uczestnicy zagłosują przez specjalne urządzenia elektroniczne, a do publicznej wiadomości podane zostaną jedynie wyniki zwycięzców. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury w składzie: prof. Adam Dobroński, dr Jerzy Milewski, Jolanta Szczygieł-Rogowska i Andrzej Lechowski.

Do testu może przystąpić maksymalnie trzysta osób. Udział może wziąć każdy, za wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się historią lokalną (np. przewodników, nauczycieli, pracowników instytucji naukowych i kulturalnych). Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 15 stycznia – 16 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu dokumentu). Uzupełnione dokumenty można dostarczyć osobiście, drogą pocztową (Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok) lub elektronicznie (adres e-mail: test@mwb.com.pl).W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna. Wszystkie szczegóły i warunki uczestnictwa znajdują się w „Regulamin testu”.

Regulamin testu

Załącznik 1

Załącznik 2